ШӮЪБАИ ТАЪЛИМ

Вазифа ва ҳадафҳои шуъбаи таълим ба ташкили мақсадноки ҷараёни таълим дар донишгоҳ бо муайян кардани самтҳо, зинаҳои асосӣ, муаммоҳои таълим ва барои ноил шудан ба сатҳи баланди сифати таълим нигаронида шудаанд. Самтҳои асосии фаъолияти шуъбаи таълим: -дар якҷоягӣ бо кафедраҳои тахассусӣ стандарт ва нақшаҳои таълимии навро бо назардошти тақозои замон коркард менамояд; -ҳаҷми сарбории таълимии аз тарафи кафедра тартиб додашударо дида баромада ба низомномаи сарборӣ мувофиқ будани онро назорат менамояд; - оиди тартиб додани комиссияҳои атестатсионии давлатӣ корҳои заруриро ташкил менамояд; Дар шуъба ҳисоби миқдори соат, тақсимоти сарборӣ, ҷадвали дарсӣ, қайди давомот ва журнали электронӣ, ҳисоботи оморӣ бо барномаҳои махсуси таҳияи барномасозони донишгоҳ, автоматонӣ карда шудааст. Шуъбаи таълим аз кормандони зерин иборат аст:

н.и.т., Маҷидов Т.- мудир; н.и.х., Раҳимов Ф. – методист; Табаров С.Б.- нозир; Хайрова Ф.А. – танзимгари марказӣ; Сайфуллоева О. - омор.